Het Ontstaan

In 1890 werd door liefhebbers van rashonden de Nederlandse Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Rashonden opgericht. Kort daarna werd de naam Cynophilia toegevoegd. Zij is daarmee de oudste algemene kynologenvereniging. Dat zelfde jaar werd in Scheveningen, door de eerste voorzitter, H.A. Graaf van Bylandt, een tentoonstelling georganiseerd.

In 1948 werd Z.K.H. Prins Bernhard beschermheer van Cynophilia; enige tijd later werd aan Cynophilia, als enige kynologische vereniging, het predikaat "Koninklijke" toegekend.

In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging "Nimrod" en de Kynologenvereniging Nederland, heeft KNK Cynophilia de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland opgericht.

Verleden en heden
Cynophilia was altijd een vereniging met welgestelde leden met een zeer goede financiële positie. Vanaf het begin van deze eeuw begonnen de inkomsten en uitgaven te divergeren en het financiële resultaat komt verder onder druk te staan.

Het bestuur dat in augustus 2014 is aangetreden kon niet meer voorkomen dat de sporten met ingang van 1 januari 2015 zijn overgeheveld naar de Raad van beheer. Hiermee verdween ook een grote bron van inkomsten. Er is hard gewerkt om Cynophilia weer op de rails te krijgen, maar na tegenvallende resultaten van de Winner in 2015 kon dit verlies niet meer opgevangen worden. Met veel pijn in het hart zijn de Winner en de Hond van het Jaarshow overgedragen aan de Raad van Beheer.

De leden van Cynophilia zien hun toekomst als kynologische bruggenbouwer van de 21e eeuw. Gezien de deskundigheid van onze leden is dit een logische nieuwe rol voor Cynophilia.

De doelstelling van Cynophilia is het bevorderen van de liefhebberij in en de sport met rashonden, in de ruimste zin van het woord.


 

De aanvragen en betalingen voor werkboekjes, startlicenties etc. richten aan:
Raad van Beheer, afdeling "sporten"
Postbus 75901
1070 AX  Amsterdam