Deskundigen pool

DAGVOORZITTER, ADVISEUR OF MEDIATOR GEWENST VOOR UW VERENIGING?

Aanleiding
Een aantal kynologische verenigingen hebben de wens geuit aan leden van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia om als dagvoorzitter te willen fungeren. Dit om uiteenlopende redenen. De grondslag van deze verzoeken varieerden van een verschil van inzicht over het te voeren beleid, binnen het bestuur onderling niet meer de dialoog willen/kunnen aangaan tot en met het ontbreken van een gespreksleider/vergadervoorzitter uit eigen gelederen.
Dergelijke situaties zijn ongewenst en dragen zeker niet bij aan het op juiste wijze functioneren van uw (ras)vereniging.
De praktijk wijst uit dat een ervaren en neutrale bestuurder in deze situaties kan helpen om nieuwe inzichten aan te dragen.
Deze dagvoorzitter leidt uw (leden)vergadering en zorgt voor een ordentelijk verloop. Op deze wijze kan er wellicht een bijdrage geleverd worden aan een gewenst verenigingsklimaat en een constructieve ontwikkeling.
Maar ook in het geval van een voorkomende impasse, en als bestuur even wilt sparren of met uw leden een 'brainstorm' wilt houden om van gedachten te wissen over een bepaalde kwestie kunnen wij u van dienst zijn.

Kan KNK Cynophilia hierbij iets voor u betekenen?

KNK Cynophilia is sinds 1890 een vereniging van deskundige en ervaren kynologen die zich breed voor de Nederlandse kynologie wil inzetten. KNK Cynophilia heeft in de algemene ledenvergadering van 2 maart 2017 hierover van gedachten gewisseld. De aanwezige leden zijn de mening toegedaan dat onze vereniging ook op diverse terreinen de algemene kynologie u ten dienste kan zijn.

Bestuurlijke ondersteuning
Onder onze leden bevinden zich ervaren bestuurders die, zoals u weet, zeer bekend zijn met het kynologisch gebeuren.
Vanuit deze leden is een pool gevormd die op basis van hun expertise u en uw vereniging graag wil helpen.
Deze ervaren leden kunnen u adviseren en bijstaan daar waar het gaat om kynologische vragen of problemen op algemeen, bestuurlijk of financieel gebied.
Denk hierbij aan:
- Advies aan besturen over de techniek van het besturen;
- Het incidenteel leiden van vergaderingen;
- Het onderzoeken en bemiddelen in interne conflicten;
- Het adviseren van besturen met betrekking tot financiële aangelegenheden;
- Het adviseren van besturen in zaken betreffende fokbeleid en ethiek

Wat kunt u van ons verwachten?
Ondersteuning van een ervaren en betrokken kynoloog die u graag op weg helpt met uw vraagstuk(ken).

Wat verwachten wij van u?
Om u goed van dienst te kunnen zijn moeten wij wel tijdig de beschikking hebben over alle relevante informatie, vergaderstukken, eventuele beleidsvoorstellen alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement, zodat de dagvoorzitter/adviseur zich zorgvuldig kan voorbereiden. Wij willen benadrukken dat de uiteindelijke besluitvorming te allen tijde bij de Algemene Vergadering ligt.
De rol van de dagvoorzitter/adviseur is hierbij die van een katalysator. Belangrijk om te weten is dan ook dat KNK Cynophilia nooit verantwoordelijk gehouden kan worden voor de ontwikkelingen binnen uw vereniging.

Wie vormen de Bestuur ondersteuning pool?
Mevrouw Lida Reeskamp- Blok en de heren Jan Coppens, Carel Canta, Johan Hoedemaker en Frank van Tatenhove.

Wat zijn de kosten?
Hiervoor geldt een vergoeding van: € 75,- per dag, alsmede de reiskosten van € 0,35 per kilometer.

Vragen of aanmelden?
Heeft u hierover nog vragen of wilt u verdere informatie? Neem dan contact op met de coördinator bestuur ondersteuning de heer Jan Coppens. Deze is te bereiken op telefoonnummer 013-5042458 (na 18:00 uur) of via het Emailadres: jockular@kabelfoon.nl

Een verzoek tot ondersteuning kunt u richten aanhet secretariaat van K.N.K. Cynophilia, Emailadres: secretaris@cynophilia.nl