Stichting GGB

STICHTING GEDRAG, GEHOORZAAMHEID & BEHENDIGHEID

Voor verenigingen die, vanwege beperkte kynologische activiteiten, op grond van de bepalingen in het reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland geen erkenning kunnen verkrijgen, is sinds 5 december 1987, de mogelijkheid aanwezig zich aan te sluiten bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid.
Deze stichting is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub ‘Cynophilia” en is in samenwerking met de Raad van Beheer tot stand gekomen.
De stichting, opgericht 12 januari 1987, heeft ten doel mogelijkheden te bieden aan de verenigingen die met honden activiteiten willen beoefenen, die in eerste instantie aan plaatselijke verenigingen behoren op grond van het gestelde in de reglementen van de Raad van Beheer, doch die als zodanig niet door de in aanmerking komende vereniging wordt georganiseerd.

Aansluiting is mogelijk voor verenigingen die zich uitsluitend bezighouden met:

• het geven van praktische instructie op alle niveaus van Gedrag & Gehoorzaamheid
• het geven van praktische instructie voor Gehoorzame hond
• het geven van praktische instructie voor Agility/Behendigheid
• het geven van praktische instructie voor Flyball
• het geven van praktische instructie voor Obedience (FCI)
• het geven van praktische instructie voor het Verkeerszekere Honddiploma en Uithoudingsvermogencertificaat
• het organiseren van examens en wedstrijden van bovengenoemde activiteiten.

Voor verdere informatie en aanmelding kan men zich wenden tot het secretariaat van KNK Cynophilia.

Voor adressen van de verenigingen die aangesloten zijn bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid, klik >HIER<

AANVRAAG AANSLUITING:
Bij Stichting GGB Klik >HIER< (Dit formulier is uitsluitend voor VERENIGINGEN die zich aan willen sluiten bij de stichting GGB)